Verschillende kenmerken voor een hoogbegaafd persoon

Het grootste kenmerk voor hoogbegaafdheid is het hebben van een hoog IQ, namelijk 130 of hoger. Daar komen nog veel andere kenmerken bij kijken zoals perfectionisme. Bij hoogbegaafdheid is er veel sprake van niet tevreden zijn met eigen behaalde resultaten (perfectionisme). Deze hoogbegaafden willen graag boven het gemiddelde presteren en denken vaak beter te kunnen halen, dan wat ze daadwerkelijk hebben gehaald. Daarbij komt ook nog kijken dat er veel faalangst voorkomt onder hoogbegaafden. Uit angst om te falen vermijden veel hoogbegaafde mensen bepaalde nieuwe taken of opdrachten. Dit komt weer samen met het perfectionisme, omdat uit onderzoek is gebleken dat hoogbegaafden alles perfect willen hebben. Dit zorgt er dan ook weer voor dat de doelen voor hoogbegaafden te laag worden gekozen, om het falen van een opdracht te ontduiken.

De kenmerken op jonge leeftijd

Een hoogbegaafd persoon ontwikkelt zich op jonge leeftijd over het algemeen sneller dan leeftijdsgenootjes. Hierdoor kan het vaak voor hoogbegaafden voelen dat zij niet altijd begrepen worden door de leeftijdsgenoten of dat ze zich al veel volwassener voelen. Doordat een hoogbegaafde zich veel sneller ontwikkelt, is de algemene ontwikkeling veel groter, wat maakt dat een hoogbegaafde veel meer feitenkennis heeft dan de gewone mens. Andere kenmerken van hoogbegaafdheid zijn ook al op veel jongere leeftijd te zien zoals de bredere woordenschat en het heel vroeg of juist heel laat praten. Op jonge leeftijd gebruikt een hoogbegaafde vaak al een woordenschat wat niet heel gebruikelijk door bijvoorbeeld gebruik van duurdere of lastigere woorden en het maken van grammaticaal correcte zinnen. Wanneer een hoogbegaafd kind op latere leeftijd praat, spreekt hij of zij vaak in hele zinnen of wat kortere zinnetjes. 

Lang en makkelijk concentreren

Ook is het kenmerkend voor hoogbegaafdheid om lang de aandacht te hebben. Dit is veel te zien bij kinderen. Zij kunnen zich gemakkelijk voor een lange tijd concentreren op toetsen en bij veel opdrachten. Ze kijken ook vaker en aandachtiger om zich heen naar alles wat er gebeurt. Vaak is deze lange aandacht spanne al te zien bij de geboorte waar de baby sneller oogcontact maakt en veel sneller de ouders volgde.  Er zijn dus enorm veel kenmerken wat betreft hoogbegaafdheid. Naast deze kenmerken zijn er nog vele meer. Bekijk de website voor meer informatie over hoogbegaafde mensen.