Steeds meer vraag naar ergotherapie Helmond

Hulp bij bewegen en verminderde mobiliteit

Mobiliteit en soepel bewegen wordt door veel mensen als normaal beschouwd en pas wanneer we in een ongeval terecht komen of een blessure oplopen realiseren we ons pas hoe mooi het is dat we dit pijnvrij kunnen doen. Wanneer je een blessure oploopt om wat voor een reden dan ook dan is de kans best groot dat je in aanraking komt met een fysiotherapeut. Een fysiotherapeut is gericht op de behandeling van klachten en pijn aan onder andere de benen de armen en de rug. 

Niet alleen bij een ongeval kan de een fysiotherapeut vaak hulp bieden, maar ook bij een chronische aandoening of een probleem dat door de jaren heen is verergerd door bijvoorbeeld een verkeerde houding tijdens het zitten of het lopen. Ook wanneer het gaat om een revalidatie na een heftige operatie wordt er vaak gebruik gemaakt van de diensten van een fysiotherapeut om het herstel zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Fysiotherapeuten kun je vinden verspreid over heel Nederland, van fysio Doetinchem tot aan Groningen. 

Verschillende specialisaties binnen de fysiotherapie

Fysiotherapie is een ontzettend breed begrip en er zijn binnen deze medische tak dan ook tal van verschillende specialisaties van elkaar te onderscheiden. Een sportfysiotherapeut is bijvoorbeeld gericht op de behandeling van sportblessures en de revalidatie. Er zijn regelmatig vrouwen die klachten hebben waarbij de oorzaak vaak bij de bekkenbodem of de romp van het lichaam ligt, in dit soort gevallen kan een bekkenbodemspecialist vaak helpen. 

Tip: Ergotherapie Helmond

Uiteraard is er vaak sprake van diverse klachten en verminderde mobiliteit bij het ouder worden en ook hierbij kan een fysiotherapeut assisteren. In deze gevallen komt het eens te meer voor dat er sprake is van meer complexere gezondheidsproblemen en is een andere soort benadering ook van toepassing. De fysiotherapeut die hierin gespecialiseerd is wordt ook wel geriatrie fysiotherapeut genoemd.

Fysiotherapie in het zorgpakket

Je kan bij de fysio terecht op doorverwijzing van een huisarts, een behandelend specialist of dokter in het ziekenhuis of op eigen initiatief door zelf direct de fysiotherapeut te benaderen. De meeste mensen komen in hun leven een of meerdere malen in aanraking met een fysio en dit is dan ook een van de redenen dat de meeste zorgverzekeraars een bepaald aantal sessies van de fysiotherapeut vergoeden. Het is echter wel belangrijk om dit in de gaten te houden, omdat dit niet bij elke verzekeraar in het basispakket zit en het aantal sessies ook gelimiteerd is. 

Het is dan ook zaak om je bij de keuze voor een zorgverzekering niet alleen te laten leiden door de premieprijs. Je kan vrijwel overal aanvullende modules afsluiten die meerdere sessies vergoed, indien je dit nodig acht.