Wat is letselschade precies en wanneer kun je er vergoeding voor vragen?

letselschade

Heb je een aanrijding gehad, of ben je gebeten door een hond wat letsel heeft veroorzaakt? Dan is de kans groot dat je recht hebt op een bepaalde schadevergoeding omdat je letselschade hebt opgelopen. Fysieke of psychische schade die aangericht is door een ander, is namelijk letselschade. Juridische bijstand is essentieel om verrassingen te voorkomen.

Soorten schade

Heb je bijvoorbeeld een ongeluk gehad? Schade is dan in de meeste gevallen onvermijdelijk. Echter denken veel mensen bij een ongeluk dat het gaat om een auto-ongeluk. Er kan natuurlijk ook een ongeluk zijn gebeurd op of tijdens je werk, en wat denk je van medische blunders? Dit zijn ook ongelukken/ongevallen! De schade die je bij één van deze situaties oploopt bestaat uit 2 soorten: materiële schade en emotionele schade/immateriële schade.

letselschade

Materiële schade

Even simpel gezegd: materiële schade is eigenlijk een verzamelnaam. Het bevat alle soorten schade die je kunt uitdrukken in geld. Het uit te keren bedrag wordt vastgesteld door een berekening aan de hand van de op dat moment bepaalde waardes.

Emotionele schade

Heb je ook wel eens gehoord van de term ‘smartengeld’? Dit bedrag dient als een emotionele compensatie. De hoogte van dit bedrag wordt berekend door experts die bekijken hoe ernstig het letsel is, de oorzaak ervan en wat de consequenties zijn op de korte en lange termijn (kan dit snel herstellen, of heeft het een levenslange invloed op iemand leven?).

Wanneer krijg je een vergoeding?

Als de acties van iemand anders de oorzaak is van het aangebrachte letsel en heeft die partij dat ook erkend? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een vergoeding. De hoogte hiervan is afhankelijk van de situatie en de gevolgen. Laat de gebeurtenis levenslange (psychische) littekens achter waardoor je beperkt bent geworden in het leven? Dan is de compensatie veel hoger dan wanneer het bijvoorbeeld over een paar weken hersteld/genezen kan zijn en je nergens meer last van hebt.